Wykrywanie alergenów


szybkie-testy-alergenyAllergen Kits Lateral Flow – szybkie testy paskowe do wykrywania alergenów w produktach i na powierzchni, testy cechuje bardzo wysoka czułość i wyjątkowo łatwy sposób użycia – opis metody

CENNIK I OFERTA

Jajko (Ovalbumin), Casein (Kazeina), Gluten, Peanut  – orzech (Arachid)

 


allergen-elsaAllergen Kits ELISA – zestawy ELISA do wykrywania alergenów.  jeden z najpowszechniej stosowanych testów w badaniach biomedycznych, zarówno naukowych, jak i diagnostycznych. Służy on do wykrycia określonych białek w badanym materiale z użyciem przeciwciał poliklonalnych lub monoklonalnych skoniugowanych z odpowiednim enzymem.

CENNIK I OFERTA

 


Blackboard with the chemical formula of Acrylamide

Acrylamide EIA Kit – wykrywanie akrylamidu w produktach i na powierzchni. Duże ilości akrylamidu powstają podczas obróbki termicznej (smażenia w głębokim tłuszczu, pieczenia) produktów spożywczych zawierających skrobię (węglowodany).

CENNIK I OPIS

 

 


histamin-kitHistamin Kit – analiza ilościowa histaminy w konserwach rybnych, świeżych lub mrożonych rybach. Histamina powstaje w mięsie ryb wskutek bakteryjnej dekarboksylacji histydyny, będącej składnikiem ich mięsa, czemu sprzyja przechowywanie w temperaturze powyżej 0 °C.

CENNIK I OPIS