EC Blue – oznaczenie bakterii z grupy coli i E. coli w wodzie – oferta i opis

EC Blue – szybka metoda sprawdzania jakości wody.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

EC Blue jest łatwą, szybką i bezpieczną metodą testową uzyskiwania dowodu ilościowego i jakościowego występowania bakterii z grupy Coli i E.coli w wodzie.
Test EC Blue jest łatwy w obsłudze – zgodnie z naszą zasadą » easy to use «:

Wodę przeznaczoną do badania należy wlać do przygotowanego pojemnika sterylnego EC Blue 100, który sam nie posiada własności fluorescencyjnych, lub też rozpuścić medium EC Blue 100P Medium w 100 ml badanej wody.
Następnie przeprowadzić inkubację w temperaturze 35 ± 2°C.

Ponieważ temperatura inkubacji identyczna jest z temperaturą ciała człowieka, inkubować można przytwierdzając pojemnik z zawartością do własnego ciała. Jest to istotne w warunkach, gdzie nie można zastosować cieplarki.

Dodatkowe przygotowania medium nie są konieczne.
W ten sposób można stosować wszędzie i bez większych nakładów.
Test EC Blue jest szybki – nasza zasada » fast result « :
Klasyczne metody hodowli kultur bakterii wymagają około trzech dni w celu uzyskania dowodu odnośnie występowania bakterii z grupy Coli lub E.coli. Jednakże test EC Blue dostarcza pewny wynik badania już w przeciągu 24 godzin.

Pozytywne próbki w świetle dziennym
Bakterie z grupy Coli produkują enzym
ß-galaktozydazę, która rozkłada substrat syntetyczny
X-GAL zawarty w EC Blue i wydziela przy tym
barwnik niebiesko / niebiesko-żółty.

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

Pozytywny test występowania bakterii w świetle ultrafioletowym
Około 95% wszystkich szczepów bakterii E.coli produkuje enzym
ß-glukuronidaza. Ten enzym powoduje hydrolizę substratu
enzymatycznego MUG i prowadzi do uwolnienia barwinka fluorescencyjnego, który wykrywany jest pod światłem ultrafioletowym

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

Test EC Blue jest pewny i jednoznaczny – zgodnie z naszą zasadą » safe and clear « :
Dowód opiera się na reakcji barwnej i dlatego jego interpretacja jest łatwa: Jeżeli występują zarazki z grupy Coli, woda zabarwia się ze względu na rozkład substratu chromogenicznego X-Gal na niebiesko. W przypadku
zanieczyszczeń fekalnych wywołanych bakteriami E.coli możliwy do uzyskania jest jednoznaczny dowód występowania tych zarazków w świetlne UV (reakcja z barwnikiem fluorescencyjnym). Zawiesiny, mętne lub żółtawe i chlorowane próbki wody nie mają z reguły negatywnego wpływu na uzyskanie dowodu.
Przechowywanie testu EC Blue nie sprawia trudności – zgodnie z naszą zasadą » easy to store « :
Test EC Blue nie wymaga chłodzenia i w temperaturze pokojowej oraz, gdy zabezpieczony jest przed działaniem światła, można go przechowywać od daty produkcji przez maksymalnie dwa lata. Przyczynia się to do oszczędności kosztów. Opcjonalne narzędzie EC BlueQuant umożliwia szybkie i łatwe ustalenie ilości bakterii z grupy Coli i E.coli jako testu najbardziej prawdopodobnej ilości bakterii (MPN) ( Most Probable Number ). PRZEJDŹ DO SKLEPU

Pozytywny wynik występowania bakterii z grupy Coli

Przegląd praktycznych korzyści
Testy MPN są przy użyciu EC BlueQuant łatwe jak nigdy do tej pory
EC BlueQuant
1. Wymiary 11 x 9 x 5 cm ( DŁ. x SZ. x WYS.)
2. Metoda najbardziej prawdopodobnej ilości bakterii (MPN) opierająca się na ISO-IS.
Wynik można odczytać w tabeli ISO 9308-2
3. Granica udowodnienia występowania 1 kolonii tworzącej kolonię 1 (KBE) / 100 ml zarówno w przypadku bakterii E.coli jak też bakterii z grupy Coli.
Pozytywne próbki w świetle dziennym
Bakterie z grupy Coli produkują enzym ß-galaktozydazę, która rozkłada substrat syntetyczny X-GAL zawarty w EC Blue i wydziela przy tym
barwnik niebiesko / niebiesko-żółty.
Pozytywny test występowania bakterii w świetle ultrafioletowym
Około 95% wszystkich szczepów bakterii E.coli produkuje enzym
ß-glukuronidaza. Ten enzym powoduje hydrolizę substratu enzymatycznego MUG i prowadzi do uwolnienia barwinka fluorescencyjnego, który wykrywany jest pod światłem ultrafioletowym.

 

Minilampa UV

PRZEJDŹ DO SKLEPU

 

 

 

EC BlueQuant
1. Wymiary 11 x 9 x 5 cm ( DŁ. x SZ. x WYS.)
2. Metoda najbardziej prawdopodobnej ilości
bakterii (MPN) opierająca się na ISO-IS.
Wynika można odczytać w tabeli ISO 9308-2
3. Granica udowodnienia występowania 1 kolonii
tworzącej kolonię 1 (KBE)/100 ml zarówno w przypadku
bakterii E.coli jak też bakterii z grupy Coli.

 

 

Wyjątkowa, innowacyjna forma narzędzia EC BlueQuant umożliwia szybkie i niezawodne przeprowadzenie testu MPN. Jego obsługa jest łatwa i nie wymaga dodatkowych urządzeń. Wymagany jest jedynie jak w przypadku
EC Blue 100 i 100 P inkubator.
Sposób postępowania opiera się na standardowej metodzie MPN z przynajmniej trzema rozcieńczeniami (10, 1, 0.1 ml) i pięcioma komorami na każde rozcieńczenie. W celu przeprowadzenia testu za pomocą EC BlueQuant konieczna jest seria rozcieńczeń, co przynosi oszczędności czasowe w porównaniu do klasycznych metod MPN.
Zastosowanie
1. Próbkę wodną (100 ml ) wymieszać z medium EC Blue 100 / 100P.
2. Mieszaninę wlać do narzędzia EC BlueQuant. Próbka rozlewa się równomiernie w w komorach do rozcieńczeń (proszę zadbać o pionowe, wypoziomowane podłoże).
3. Sprawdzić, czy wszystkie komory do rozcieńczeń są wypełnione. Zamknąć pokrywę i przeprowadzić inkubację próbki w temperaturze 35 ± 2°C.
4. Po czasie inkubacji bakterie z grupy Coli wykazują typowe niebieskie zabarwienie, a próbki zanieczyszczone bakteriami E.coli świecą w świetle UV (366 nm).

 

 

 

 

 

 

 

EC Blue 100                                                                                           EC Blue 100

PRZEJDŹ DO SKLEPU