Milk Checker N-4L oferta i opis

 ZAPYTAJ O CENĘMilkChecker Cleanserve

Jest urządzeniem, które może wykryć poprzez zbadanie mleka bezpośrednio pobranego od krowy, subkliniczną mastitis (przewlekły, utajony lub ostry stan zapalny gruczołu mlekowego zwierząt) z absolutną precyzją.
Szybkie i niezawodne
W ciągu kilku sekund, Milk Checker N-4L wyświetla wyniki badania mleka wszystkich czterech wymion jednocześnie. Wyniki przedstawia liczbowo na wyświetlaczu cyfrowym.
Monitorowanie zdrowia stada
Poprzez regularne badanie mleka Milk Checker N-4L w okresie przed urodzeniem i podczas całego okresu po urodzeniu, można kontrolować stan osobników w stadzie, zapewniając wysokią jakość produkowanego mleka.
Zapobiega pojawieniu się objawów klinicznych mastitis poprzez wczesne wykrycie.
Korzystając z Milk Checker N-4L wykrywamy mastitis w jej początkowych stadiach, zanim pojawią się objawy. Można przez to uniknąć komplikacji i potencjalnie wysokich kosztów leczenia. Milk Checker N-4L wymiona
Jak działa Checker Milk
Milk Checker N-4L wykorzystuje zaawansowaną technologię, która może wykryć nieprawidłowości w przewodności elektrycznej mleka.
W przypadku stanów zapalnych wymion (mastitis i zapalenia sutka), składniki osocza krwi przechodzą do mleka, co zwiększa stężenie sodu i chloru oraz przewodności elektryczną. Te nieprawidłowości są wykrywane przez Milk Checker N-4L. Subkliniczna mastitis nie musi rozwijć się w czterech sutkach w tym samym czasie, więc Milk Checker N-4L automatycznie oblicza różnicę między wynikami czterech sutków i identyfikuje wymię zainfekowane mastitis.
Zapalenie jest trudne do wykrycia, jako, że nie jest widoczny gołym okiem.
Nierozpoznana, może doprowadzić do poważnych strat dla producentów mleka. Oprócz strat w produkcji mleka dochodzą wysokie koszty terapii antybiotykowej, a w poważniejszych przypadkach nawet śmierć zwierzęcia.
Moduł sprawdzania Milk Checker N-4L może wykryć zapalenie sutka przed porodem, podczas fazy w siarze i podczas całego czasu trwania dojenia, a także weryfikacji skuteczności terapii antybiotykowej.
Milk Checker N-4L wyniki
Milk Checker N-4L specyfikacja