Poziomy czystości ATP, RLU, Luminometr.

Poziomy RLU przy pomiarach ATP metodą bioluminescencji z użyciem luminometrów jest doskonałą matodą dla monitorowania czystości, higieny, a o za tym idzie środowiska mikrobiologicznego. Jakie normy RLU są odpowiednie dla naszego zakładu, placówki medycznej, szpitala?

Kryterium higieny procesu – wskaźnikowa wartość zanieczyszczenia, po przekroczeniu której konieczne są działania naprawcze w zakresie poprawy higieny procesu lub powierzchni. Do szacowania higieny procesu, a tym samym określając kryteria dla higieny procesu można stosować wartości RLU (Relative Light Unit), które są wynikiem pomiaru przy zastosowaniu metody luminometrycznej, opartej na pomiarze poziomu stężenia ATP (adenozynotrifosforanu) na badanej powierzchni. Do oceny poziomów akceptowalnych należy zastosować metodę wzorcowania, gdzie uwzględnia się naturę i właściwości badanej powierzchni, które będą stanowiły tło dla określenia dopuszczalnych limitów przy ocenie operacyjnej.

Poniżej przedstawiamy podstawowe normy RLU, które będą odpowiednie dla większości organizacji:

ATP Poziom czystości   /  RLU


Super czysto  /  0-10
Powierzchnie wymagające standardu „wydezynfekowane”, kontakt z żywnością wysokiego ryzyka, standardy dla pomieszczeń wysokiego ryzyka tzw. „białe sale”, pomieszczenia, gdzie stosuje się filtrację powietrza, wymaga sprzężenia z innymi wymaganiami dla igieny (np. rąk, powietrza, itp.), sale operacyjne w szpitalach,  

Bardzo czysto / 11-30
Powierzchnie czyste, kotakt powierzchni z żywnością możliwy, strefa otwartego produktu, powierzchnie maszyn i urządzeń dla produktów średniego lub niskiego ryzyka (niska lub średnia wrażliwość mikrobiologiczna), klamki i inne powierzchnie, których dotyka człowiek, a które mogą stanowić źródło przeniesienia zagrożeń do żywności, itp.

Czysto / 31-80
Powierzchnie czyste, które nie mają kontaktu z żywnością, zewnętrzne powierzchnie maszyn i urządzeń, drzwi, ściany, podłogi, strefy socjalne, biura produkcyjne, itp.

Lekkie zanieczyszczenie / 81-200
Powierzchnie brudne. Możliwe nieskuteczne procesy mycia i dezynfekcji, które wymagają poprawy. Istnieje ryzyko rozwoju drobnoustrojów i pogorszenie higieny danej powierzchni. Zalecane działania naprawcze, ponowne umycie, dezynfekcja. Powierzchnie nie powinna być zwalniana do procesu.

Brudno / 201-500
Powierzchnia bardzo brudna. Powierzchnie wymagające poprawy. Mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa żywności. Niedopuszczalne zwolnienie do procesu lub pozostawnianie powierzchni dłużej w takim stanie. .

Bardzo brudno / 501-1000
Uwaga!!! Powierzchnie wymagają oczyszczenia. Istnieje poważne ryzyko skażenia mikrobiologicznego.

Krytyczne zanieczyszczenie / >1000
Uwaga!!! Powierzchnie wymagają oczyszczenia. Istnieje bardzo poważne ryzyko skażenia mikrobiologicznego.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl