Pożywki i podłoża hodowlane dla bakterii i grzybów oferta i opis

Podłoża hodowlane, pożywki hodowlane (Tissue Culture Media) – oferta


Pożywki, podłoża hodowlane dla Enterobacteriaceae oferta


Pożywki, podłoża hodowlane dla Salmonella oferta


Suche podłoża do potwierdzenia i różnicowania Enterobacteriaceae oferta i opis


Podłoża dla Staphylococcus oferta i opis


Podłoża do Vibrio parahaemolyticusoferta i opis


Pożywki witaminowe oferta i opis


Ogólne podłoża do bakterii opis i oferta


Podłoża do fermentacji Gram-ujemnych Rod opis i oferta


Grzyby oferta i opis


Podłoże do Bacillus cereus oferta i opis


Podłoża do beztlenowców oferta i opis


Podłoża do E. coli i grupy coli oferta i opis