Płytka odciskowa SCD Agar z Lecytyną, Polisorbat 80 (SCDLP) Całkowita liczba bakterii żywych.

Czas dostawy do 10 dni – BEZPŁATNIE.

Opis

Pieczęć (płytka) odciskowa z gotowym preparatem. OPIS METODY.
Test mikrobiologiczny dla środowiska: całkowita liczba bakterii żywych.

Pieczęć SCDLP służy do pomiaru i wykrycia stopnia zanieczyszczenia próbki, która została umyta przy użyciu środków chemicznych lub środków dezynfekujących. Ponieważ lecytyna i polysorbat 80 dezaktywują te substancje chemiczne i środki dezynfekujące wchłaniane są do pożywki, uzyskuje się bardziej wiarygodne wyniki.

Interpretacje
Zliczyć wszystkie kolonie, które rozwinęły się na powierzchni.

Dodatkowe informacje

Inkubacja

Inkubować należy w temperaturze 35 ° C przez 24 do 48 godzin.

Możesz lubić także…