Płytka odciskowa Agar X-GAL bakterie z grupy coli

Czas dostawy do 10 dni – BEZPŁATNIE.

Opis

Pieczęć (płytka) odciskowa z gotowym preparatem. OPIS METODY. Grupa e.coli rozkłada X-GAL (kolorymetryczny substrat enzymu) wytwarzając niebieski / niebiesko-zielony kolor przez ß-galaktozydazę wytwarzaną przez bakterie coli. Wzrost wszystkich innych bakterii zostaje zahamowany.
Interpretacja:
Zliczyć wszystkie kolonie niebieskie / niebiesko-zielone rosnące na powierzchni.

Escherichia coli spotyka się w jelicie zwierząt, w tym człowieka, jak również powszechnie w glebie i wodzie, gdzie trafiają z wydzielinami i kałem. Obecność Escherichia coli w wodach powierzchniowych (tzw. miano Coli) jest często stosowanym wskaźnikiem ich zanieczyszczenia. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Pod względem oddziaływania na organizm człowieka oraz przebiegu infekcji rozróżnia się 6 szczepów Escherichia coli:
szczep enterotoksynogenny (ETEC)
szczep enteropatogenny (EPEC)
szczep enteroinwazyjny (EIEC)
szczep enteroagregacyjny (EAEC/EAggEC) (dawniej: enteroadherentny-enteroagregacyjny szczep Escherichia coli)
szczep enterokrwotoczny, szczep werotoksyczny (verocytotoxin-producing) (EHEC, VTEC)
szczep adherencyjny (DAEC)

Dodatkowe informacje

Inkubacja

Inkubować należy w temperaturze 37 ° C przez 24 godziny lub w temperaturze pokojowej przez 48 godzin.

Możesz lubić także…