Płytka odciskowa Agar XM-G Escherichia coli i bakterie z grupy coli

Czas dostawy do 10 dni – BEZPŁATNIE.

Opis

Pieczęć (płytka) odciskowa z gotowym preparatem. OPIS METODY. Należy zliczyć wszystkie kolonie koloru różowego / czerwonofioletowego rosnące na powierzchni (grupa e.coli).
Wszystkie kolonie koloru niebieskiego / niebieskofioletowego rosnącego na powierzchni jako Escherichia coli.
Escherichia coli O-157 nie posiada ß-glukuronidazy, więc może zostać oznaczona jako grupa coli.
Inkubacja przez ponad godzinę może sprzyjać wzrostowi drobnoustrojów innych niż Escherichia coli i grupa coli. Czerwony kolor może być zaobserwowany, jeśli próbka zawierająca bakterie kwasu mlekowego, które mają również ß-galaktozydazę. Escherichia coli spotyka się w jelicie zwierząt, w tym człowieka, jak również powszechnie w glebie i wodzie, gdzie trafiają z wydzielinami i kałem. Obecność Escherichia coli w wodach powierzchniowych (tzw. miano Coli) jest często stosowanym wskaźnikiem ich zanieczyszczenia. Pałeczka okrężnicy w określonych warunkach wykazuje chorobotwórczość dla człowieka, wywołując głównie schorzenia: układu pokarmowego i moczowego. Pod względem oddziaływania na organizm człowieka oraz przebiegu infekcji rozróżnia się 6 szczepów Escherichia coli:
szczep enterotoksynogenny (ETEC)
szczep enteropatogenny (EPEC)
szczep enteroinwazyjny (EIEC)
szczep enteroagregacyjny (EAEC/EAggEC) (dawniej: enteroadherentny-enteroagregacyjny szczep Escherichia coli)
szczep enterokrwotoczny, szczep werotoksyczny (verocytotoxin-producing) (EHEC, VTEC)
szczep adherencyjny (DAEC)

Dodatkowe informacje

Inkubacja

Inkubować należy w temperaturze 35 ° C przez 18 do 24 godzin.

Możesz lubić także…