Suche nośniki do potwierdzenia i różnicowania Enterobacteriaceae oferta i opis

Lysine Indole Motility Medium
LIM Medium